از لحاظ تاریخی حمل نقل دریایی از دیرینه محرک اصلی برای توسعی تجاری بوده است. ما به شما کمک میکنیم از طریق دریا تجارت خود را گسترش دهید و محموله های خود را به مقصد برسانید. امروزه حمل و نقل کالا از طریق دریا به دلیل به صرف بودن هزینه و ظرفیت بالای بار کشتی همچنان محبوب است.  ما مشتریان خود را ترغیب می کنیم تا از خدمات مرتبط با حمل و نقل محموله های کانتینر استفاده کامل کنند. بنابرین با در نظر گرفتن نیاز مشتری های خhttps://bstcitas.es https://bstrencontre.frص ، تیم قوی و با تجربه ی آسیاتیر با آنالیز کردن مسیر های کانتینر بهترین و به صرفه ترین مسیر را به شما معرفی خواهند کرد.

• دسترسی مناسب به اکثر خطوط کشتیرانی بصورت مستقیم و غیر مستقیم.
• حمل کانتینر دربست (FCL) و خرده بار (LCL) از تمامی مبادی اروپا، آمریکا، آفریقا و خاور دور
• حمل کانتینر های ویژه؛ یخچالی، Open Top ، Flat-rack ، و….
• حمل محمولات بصورت فله (Bulk & Break Bulk) ،
• انجام امور گمرکی و حمل داخلی از درب کارخانه تا تمامی مبادی اصلی کشتیرانی (EXW)
• انجام امور Re-Export ، Cross Stuffing و Transshipment از تمامی بنادر دنیا بالخصوص هند ، عمارات و چین