آسیاتیر با توجه به سابقه ی دیرینه ی خود در بخش ریلی ضمن صرفه جویی در هزینه ، آمادbstcitas.es
آسیاتیر با توجه به سابقه ی دیرینه ی خود در بخش ریلی ضمن صرفه جویی bstrencontre.frگی کامل جهت ارایه بهترین خدمات برای حمل و نقل ریلی  دارد. تیم ما نیازهای مشتری و ویژگی های بار را تجزیه و تحلیل می کنند ، مسیرهای تحویل را بهینه می کنند و هزینه ها را تخمین می زنند. با تشکر از همکاری نزدیک با همکاران قابل اعتماد ، ما دارای یک سیاست قیمت گذاری منعطف هستیم و سطح بالای  کیفیت خدمات را حفظ می کنیم.

    • حمل و نقل انواع واگن های ریلی مختلف به خارج از ایران و بالعکس

 

  • انجام امور گمرکی مبداء (EXW)