متخصصان با تجربه آسیاتیر بسته به ویژگی های باربری و نیازهای متفاوت مشتری همیشه بهترین تصمیم را در حمل و نقل هوایی در کنار شما میگیرند.
•حمل انواع کالاهای فاسد شدنی و خطرناک بصورت حمل یکسره و پرواز مستقیم.
•حمل محمولات کم حجم بصورت کوریری.
•بسته بندی مجدد کالا و بازرسی در مبداء.
•بارگیری فوری بصورت سرویس اکسپرس از درب کارخانه.
•انجام امور گمرکی در مبدا (EXW)
•انجام امور قبض انبار بصورت فوری در فرودگاه امام خمینی.